Aktualizace kontaktů

25.06 2018

V průběhu tohoto roku provádíme několik změn a inovací. Věříme, že budou mít pozitivní dopad na naši spolupráci.

Patrně jste již zaznamenali změnu kompetencí a kontaktních údajů v našem týmu. Detaily najdete v sekci KONTAKTY nebo na webové verzi mailového sdělení.

Děkujeme za aktualizaci ve Vašich databázích.